LABOUR MOVEMENT STANDS WITH UKRAINEONE-YEAR ANNIVERSARY OF THE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE

The casualties of Russia’s war in Ukraine are counted in tens of thousands, the displaced in many millions, the damage in billions of pounds. The invading forces are systematically committing crimes including killing of civilians, rape, destruction of infrastructure, and forced displacement and deportations.
A democratic, lasting peace for Ukraine requires the defeat of Russia’s brutal imperialism. We stand with Ukraine’s military resistance to Putin’s war, and with the anti-war resistance in Russia.
We demand the immediate withdrawal of all Russian troops from all of Ukraine; the right for all refugees and displaced persons to return in conditions of safety; for justice for the war crimes.
We demand governments increase military and humanitarian aid to Ukraine so it can win more quickly, with less suffering.
We call on the labour movement to build renewed and expanded solidarity with Ukraine’s resistance; with Ukraine’s labour movement in their fight for independence, to defend workers’ rights, human rights and democracy, and for a more just and democratic post-war reconstruction.
PUBLIC MEETING - Speakers include:
Pavlo Holota, NGPU- Independent Union of Mineworkers of Ukraine
Yuliya Yurchenko, Sotsialny Rukh - Social Movement of Ukraine
Oksana Holota, KVPU - Confederation of Free Trade Unions of Ukraine
Maria Exall, President, Trades Union Congress
Gary Smith, General Secretary, GMB
Chris Kitchen, General Secretary, National Union of Mineworkers
Simon Weller, Assistant General Secretary, ASLEF
Martin Cavanagh, Deputy President, Public and Commercial Services Union
Hosted by Lloyd Russell-Moyle MP
Boothroyd Room Portcullis House
Victoria Embankment, London SW1A 2LW
Nearest tube station: Westminster
Tuesday the 21st of February from 6:30pm

Робітничий рух - на боці УкраїниРічниця Російського Вторження в Україну

Втрати російської війни в Україні обчислюються десятками тисяч, переміщені особи – мільйонами, збитки – мільярдами фунтів. Сили вторгнення систематично скоюють злочини, включаючи вбивства мирних жителів, зґвалтування, руйнування інфраструктури, а також примусове переміщення та депортації.
Демократичний, стійкий мир для України вимагає поразки жорстокого імперіалізму Росії. Ми підтримуємо військовий опір України війні Путіна та антивоєнний опір у Росії.
Ми вимагаємо негайного виведення всіх російських військ з усієї України; право всіх біженців і переміщених осіб на повернення в умовах безпеки та економічної захищеності і компенсації втраченого; ми за здобуття справедливості і покарання всіх відповідальних за воєнні злочини.
Ми вимагаємо від урядів збільшити військову та гуманітарну допомогу Україні, щоб вона могла перемогти швидше, з меншими стражданнями і втратами.
Ми закликаємо робітничий рух будувати оновлену та розширену солідарність з опором України; з робітничим рухом України в їхній боротьбі за незалежність, захист прав робітників, прав людини та демократії, а також за більш справедливу, демократичну, та екологічну повоєнну відбудову.
Промовці:
Павло Голота, НПГУ – Незалежна Профспілка Гірників України
Юлія Юрченко, Соціальний Рух, Україна
Оксана Голота, КВПУ – Конфедерація Вільних Профспілок України
Марія Екзалл, Президентка Конгресу Профспілок
Гарі Сміт, Генеральний секретар профспілки GMB
Кріс Кітчін, Генеральний секретар Національної Профспілки Гірників
Cаймон Веллер, Помічнок Генерального секретаря, профспілка залізничників ASLEF
Мартін Каванах, заступник президента, Спілка громадських і комерційних послуг
Головуючий: Ллойд Рассел-Мойл, член парламенту, Лейборист, Палата Общин
Boothroyd Room Portcullis House
Адреса: Victoria Embankment, London SW1A 2LW
Найближча станція метро: Westminster
Вівторок 21 лютого, початок: 18:30